Home » Produkter » Undersøgelse med SMS

Undersøgelse med SMS


Undersøgelse af kundetilfredshed

Med kundetilfredshedsundersøgelser via SMS får du et effektivt værktøj til at måle tilfredsheden hos kunder eller ansatte. Fordelene er mange:

  • Svarprocenter på over 30
  • Nemt og billigt
  • Kan integreres i eksisterende IT-platform

Hvordan fungerer det?

Med et system til undersøgelse af kundetilfredshed kan man fx sende beskeder ud til sine kunder, hvor man beder dem svare tilbage med 1-5 på, hvor tilfredse de har været med en given ydelse. Med forventede svarprocenter på over 30% får man masser af vigtig og værdifuld information, som kan bruges til at rette kursen ind. Udover at kunderne oplever det som en god service, kan informationerne benyttes til bl.a. at

  • bryde negative mønstre, så snart de opstår
  • afdække geografiske forskelle
  • afdække forskelle ved forskellige produkter

Et typisk brugsscenarie vil være, at der sendes en besked ud til kunder - enten per automatik, eller via et klik på en knap, hvor kunden bedes om at svare 1-5. Kunden skal så blot svare på denne SMS, hvorefter systemet registrerer svaret, som nu indgår i statistikkerne.

Som standard, vil svarene samles i diagrammer, således at man kan se, hvor mange procent, der har svaret på de forskellige muligheder. Se nedenfor:

Kundetilfredshedsstatistik vist i lagkage- og søjlediagram

Man kan så filtrere på en række informationer, som fx geografisk område, produkt, dato mv, så der kun vises informationer, der matcher filtreringen. Data kan desuden trækkes ud i et Excel ark til videre behandling.

Med traditionelle kundetilfredshedsanalyser, hvor brugeren bedes om at besøge et website, opnås sjældent en svarprocent på over 10%. Med brugerundersøgelser via SMS, hvor kunden blot skal svare med et tal, er svarprocenten ofte mere end 30%.

Features

  • Automatisk udsendelse af SMS
  • Website med detaljeret overblik
  • Integration til eksisterende IT-platform
  • Eksport af data til Excel

Hør mere

Kontakt Thomas Ingwersen på 2534 8725 og hør mere omkring mulighederne.